#setImageUri("apple-icon-57x57.png" "apple-touch-icon" "57x57" "") #setImageUri("apple-icon-72x72.png" "apple-touch-icon" "72x72" "") #setImageUri("apple-icon-114x114.png" "apple-touch-icon" "114x114" "") #setImageUri("apple-icon-144x144.png" "apple-touch-icon" "144x144" "") #setImageUri("android-icon-192x192.png" "icon" "192x192" "image/png") #setImageUri("favicon-16x16.png" "icon" "16x16" "image/png")
Platinea logo

Tillgänglighet och värde (arbetspaket 4)

Syfte: Att öka tillgängligheten av antibiotika i Sverige genom analyser av kostnader av bristsituationer, kartläggning av leveranskedjor och stöd till implementering av åtgärder.

I vårt arbetspaket får vi hjälp med expertis från Göteborgs Universitet, Linköpings Universitet, Uppsala Universitet, RISE, Folkhälsomyndigheten, Apotekarsocieteten, samt Läkemedelsindustriförening (LIF) och företagen MSD, Pfizer, Recipharm, Tamro och Viatris. Vi arbetar för att stödja  införande av åtgärder (t.ex. säkerhets lager, fasta årliga ersättningar, central koordinering) som förebygger och angriper bristsituationer.

Vad vi arbetar med just nu:

  • För att motivera de investeringar som krävs av åtgärder som ska angripa och förebygga bristsituationer genomför vi hälsoekonomiska analyser av kostnader kopplade till detta. Samt definierar nya principer för att uppskatta värdet på antibiotika. T.ex. genomför vi analyser av hälsoekonomiska kostnader pga. antibiotikabrist via registerstudier och fallstudier. Vi har påbörjat datainsamling för dessa från fyra olika regioner.
  • För att kunna uppskatta effekterna av olika åtgärder genomför vi modellering och simulering av systemet för leverans och inköp av antibiotika.  Vi har precis validerat en modell för simulering av leveranskedjor, och har nu påbörjat simulering av effekter av säkerhetslager under olika typer av störningar (t.ex. produktionsstopp eller utbrott).
  • Deltar i policydiskussioner med beslutsfattare för nya modeller och incitament för att förbättra antibiotikatillgängligheten på svensk, nordisk och EU-nivå. Bidrar med viktigt beslutsunderlag till dessa diskussioner.

Arbetspaketledare:

Bild på Enrico Baraldi

Enrico Baraldi

Position: Professor vid Företagsekonomiska instutitionen

Tillhörighet: Uppsala universitet

Håkan Hanberger

Position: Professor vid Instutitionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

Tillhörighet: Linköpings universitet

OM PLATINEA

  • Platinea är en samverkansplattform med syfte att förbättra tillgänglighet och användning av antibiotika. Det gemensamma målet är att se till att de antibiotika som finns idag används på bästa sätt.

FINANSIERING

Platinea finansieras av VINNOVA - Sweden's Innovation Agency.

Vinnova's logo

FÖLJ OSS

På X (innan twitter) som @platinea_se

Vinnova's logo