Platinea logo

Kunskapsluckor och behov (arbetspaket 1)

Syfte: Att identifiera kunskapsluckor samt kartlägga betydelse av olika antibiotika.

Arbetspaket 1 arbetar med att identifiera kunskapsbehov inom ämnesområdet antibiotikaanvändning och kartlägga antibiotikamarknaden i Norden med fokus på kliniskt prioriterade produkter med risk för osäker tillgänglighet.

Vad vi arbetar med just nu:

  • Vi jobbar vidare med att få ut information om en uppdaterad behovsinventering inom antibiotikaanvändning i samverkan med Folkhälsomyndigheten. Du finner behovsinventeringen via vår publikationssida.
  • Vi jobbar vidare med vår kartläggning av antibiotika på den nordiska marknaden, som gjorts i samarbete med nordiska partners och arbetspaket 4. En rapport (endast på engelska) angående detta är publicerad, du kan ladda ner och läsa den via vår publikationssida.
  • Vi håller i ett par digitala diskussionsträffar varje år som kallas "Öppet forum" för medlemmar i Platinea och inbjudna gäster.

Arbetspaketledare:

Bild på Anders Ternhag

Anders Ternhag

Position: Överläkare och docent i infektionssjukdomar

Tillhörighet: Folkhälsomyndigheten

Bild på Anders Ternhag

Charlotta Edlund

Position: Sakkunnig i antibiotika och antibiotikaresistens, Professor

Tillhörighet: Folkhälsomyndigheten

OM PLATINEA

  • Platinea är en samverkansplattform med syfte att förbättra tillgänglighet och användning av antibiotika. Det gemensamma målet är att se till att de antibiotika som finns idag används på bästa sätt.

FINANSIERING

Platinea finansieras av VINNOVA - Sweden's Innovation Agency.

Vinnova's logo

FÖLJ OSS

På X (innan twitter) som @platinea_se

Vinnova's logo