Platinea logo

Om oss

Platinea är en innovationsmiljö med syfte att förbättra tillgänglighet och användning av antibiotika. Platinea finansieras av VINNOVA och består av 21 aktörer från akademi, myndigheter, industri och vård. Platinea innefattar arbete kring flera delar som alla är nödvändiga för att säkerställa individanpassad vård till patienter med akuta infektioner. Det gemensamma målet är att se till att de antibiotika som finns idag används på bästa sätt samt att säkerställa tillgängligheten till viktiga antibiotika som riskerar att försvinna från Sverige. Inom plattformen görs kontinuerlig behovsinventering och prioritering av antibiotika, liksom studier för att möjliggöra individanpassad behandling av infektioner.

OM PLATINEA

  • Platinea är en samverkansplattform med syfte att förbättra tillgänglighet och användning av antibiotika. Det gemensamma målet är att se till att de antibiotika som finns idag används på bästa sätt.

FINANSIERING

Platinea finansieras av VINNOVA - Sweden's Innovation Agency.

Vinnova's logo

FÖLJ OSS

På X (innan twitter) som @platinea_se

Vinnova's logo