Platinea logo

Hur vi arbetar

Platinea är en multisektoriell samarbetsplattform där sex arbetspaket samverkar kring det gemensamma målet att säkerställa optimerad antibiotikaanvändning och tillgänglighet av viktiga antibiotika i Sverige. Du kan läsa om de olika arbetspaketen och vad de arbetar med just nu på projektsidan.

Ledningsgruppen består av arbetspaketsledarna samt projektledningen som har hand om den operativa verksamheten. Styrgruppen består av experter som säkerställer att projektet ligger i linje med Platineas övergripande mål. Kopplat till ledningsgruppen finns även en rådgivande referensgrupp. Strategiska beslut fattas i projekstämma som sammankallas vid behov och där varje part har en röst.

En grupp människor sitter i en cirkel och samtalar

OM PLATINEA

  • Platinea är en samverkansplattform med syfte att förbättra tillgänglighet och användning av antibiotika. Det gemensamma målet är att se till att de antibiotika som finns idag används på bästa sätt.

FINANSIERING

Platinea finansieras av VINNOVA - Sweden's Innovation Agency.

Vinnova's logo

FÖLJ OSS

På X (innan twitter) som @platinea_se

Vinnova's logo