Platinea logo

Bakgrund

PLATINEA group in front of the PLATINEA logo

PLATINEA grupp (Maj 2023) i Apotekarsocietetens lokaler.

Idén till Platinea startade under en AIMday 2016. Under denna dag samlades organisationer, företag, myndigheter och forskare för att diskutera olika behovsdrivna frågeställningar. Frågor som diskuterades var möjligheten att stimulera vidareutveckling av befintliga antibiotika och hur man kan säkerställa tillgången av viktiga antibiotika. Det blev uppenbart att det saknas system och processer där behoven i vården tydligt kan identifieras och sedan kopplas till kompetenser och kunskaper inom akademi, klinik och industri för att tillhandahålla antibiotika som möter behoven. Ett initiativ till en ny plattform startades av Uppsala universitet som drivande aktör och neutral part, där företag, myndighet och vård kan samverka och diskutera antibiotikatillgänglighet. Snart därefter anslöt UU Innovation och bidrog med det praktiska kring samverkan samt medel till en förstudie. I förstudien knöts nya kontakter med lämpliga aktörer som blev en del av den nya plattformen.

2017 beviljades projektet finansiering från Vinnova inom Utmaningsdriven innovation (UDI) steg 1. Detta gav möjlighet att bygga upp plattformen med lämpliga aktörer och formulera syftet för Platinea. Under UDI steg 1 enades aktörerna om att gå vidare med fyra områden/arbetspaket (AP1, AP2, AP3 & AP4) för att tillsammans bidra till en förbättrad tillgänglighet och användning av existerande antibiotika i Sverige.

I december 2018 beviljades Platinea finansiering från Vinnova UDI steg 2 (2018-2020) och samverkansplattformen Platinea bestående av 15 aktörer från akademi, myndigheter, industri och vård var nu i full gång.

2021 beviljades Platinea finansiering från Vinnova genom deras medel för Innovationsmiljöer inom precisionshälsa. I dagsläget består vår samverkansplattform av 21 aktörer.

Under våren 2021 publicerade arbetspaket 4 en serie rapporter som täckte Platineas 10 prioriterade åtgärder för att åtgärda restnoteringar av antibiotika. Under hösten 2021 fick Platinea ytterligare finansiering av Vinnova som sträcker sig t.o.m. år 2026 genom deras "Miljöer för innovationer", samt att vi fick två nya parter samma höst: Tamro/Läkemedelsdistrubitionsföreningen och Umeå Universitet).

Under 2022 samarbetade Platinea med Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och TLV under deras regeringsuppdrag att utveckla lösningar för att förbättra tillgängligheten av medicinskt viktiga antibiotika i Sverige. Under hösten 2022 välkomnade Platinea ytterligare tre nya parter; Karo Healthcare, Cortexa Life Science och Region Västerbotten.

I slutet av 2022, början av 2023 arbetade arbetspaket 1 med att kartlägga antibiotikabehoven i Skandinavien. För att kunna identifiera gemensamma behov och möjligheter att rationalisera produktutbudet över de Skandinaviska länderna.

Under våren 2023 stöttade Platinea den svenska regeringen/ambassadörskapet i EU2023 i förberedelserna inför högnivåmötet om antimikrobiell resistens som ägde rum i Stockholm 6-7 mars.

OM PLATINEA

  • Platinea är en samverkansplattform med syfte att förbättra tillgänglighet och användning av antibiotika. Det gemensamma målet är att se till att de antibiotika som finns idag används på bästa sätt.

FINANSIERING

Platinea finansieras av VINNOVA - Sweden's Innovation Agency.

Vinnova's logo

FÖLJ OSS

På X (innan twitter) som @platinea_se

Vinnova's logo