Platinea logo

AI-baserad precisionshälsa (arbetspaket 5)

Syfte: Att skapa lösningar som möjliggör datadriven precisionshälsa för att identifiera riskpatienter och anpassa antibiotikabehandling inom vården.

Vårt mål är att använda existerande information i elektroniska patientjournaler och bygga prediktionsmodeller med hjälp av AI för att individualisera antibiotikaterapi. Tanken är att detta i framtiden ska kunna integreras som digitala verktyg i vårdens datasystem.

Vad vi arbetar med just nu:

  • Utveckla, implementera och utvärdera antibiotikaförskrivningsverktyg inom intensivvården i Region Västerbotten.
  • Utveckla (1) datadrivna modeller för att förbättra antibiotikabehandling av patienter med allvarliga infektioner och (2) AI modeller som analyserar journaldata från patienter på akutmottagning i Stockholm för att hitta patienter med lägre risk för infektioner, dvs. som inte behöver få antibiotikabehandling.

Arbetspaketledare:

Bild på Pontus Naucler

Pontus Naucler

Position: Lektor, överläkare och docent inom infektionsmedicin

Tillhörighet: Karolinska Institutet

OM PLATINEA

  • Platinea är en samverkansplattform med syfte att förbättra tillgänglighet och användning av antibiotika. Det gemensamma målet är att se till att de antibiotika som finns idag används på bästa sätt.

FINANSIERING

Platinea finansieras av VINNOVA - Sweden's Innovation Agency.

Vinnova's logo

FÖLJ OSS

På X (innan twitter) som @platinea_se

Vinnova's logo