Platinea logo

Projektledning och samordning (arbetspaket 6)

Syfte: Att förutom projektledning och administration koordinera aktiviteter inom övriga arbetspaket och kommunicera med andra aktörer.

Platinea koordineras från Uppsala universitet. Arbetspaket 6 innefattar projektledning, inklusive strategiska beslut om aktiviteter, nya parter och budgetfrågor. Strategiska beslut om samarbetsformer, nya parter och inriktning för projektet beslutas i samråd med Platineas styrgrupp.  Utöver detta finns en rådgivande referensgrupp. Genom regelbundna workshops inom plattformen och extern kommunikation sprids ny evidens, nya metoder och arbetssätt som har utvecklats inom Platinea till aktörer som inte ingår som parter i projektet.

Arbetspaket 6 leds av samtliga arbetspaketsledare och koordineras av:

Bild på Karin Önnby

Karin Önneby

Position: Samverkansledare vid Uppsala Universitet Samverkan (UU Samverkan)

Tillhörighet: Uppsala universitet

OM PLATINEA

  • Platinea är en samverkansplattform med syfte att förbättra tillgänglighet och användning av antibiotika. Det gemensamma målet är att se till att de antibiotika som finns idag används på bästa sätt.

FINANSIERING

Platinea finansieras av VINNOVA - Sweden's Innovation Agency.

Vinnova's logo

FÖLJ OSS

På X (innan twitter) som @platinea_se

Vinnova's logo