Projekt

Aktiviteterna delas in i 6 arbetspaket. Det gemensamma målet är att möjliggöra optimerad användning av antibiotika för bättre effekt, lägre risk för biverkningar och minskad resistensutveckling.

Arbetspaket 1-6

Arbetspaket 1: Inventering av kunskapsbehov, prioritering och konsekvenser av brist/restnoteringar av befintliga antibiotika.

Arbetspaket 2: Studier kring optimerad användning av antibiotika med avseende på effekt, biverkningar och resistensutveckling.

Arbetspaket 3: Implementering av nya metoder och arbetssätt för rationell användning av antibiotika i sjukvården.

Arbetspaket 4: Ökad tillgänglighet av antibiotika genom nya ekonomiska modeller och åtgärder mot bristsituationer

Arbetspaket 5: Hantering och analys av hälsodata för identifiering av riskgrupper och individualiserad antibiotikaterapi.

Arbetspaket 6: Projektledning och styrning.

Senast uppdaterad: 2023-01-03