Platinea logo

Kartläggning av antibiotikamarknaden i Danmark, Finland, Norge och Sverige

Platinea (arbetspaket 1 och 4) och Folkhälsomyndigheten har kartlagt antibiotikamarknaden med fokus på kliniskt prioriterade antibiotika med risk för otillräcklig tillgänglighet. Tillgången till barnformuleringar är ett särskilt problem. Resultaten avslöjar märkbara skillnader mellan de nordiska länderna trots sannolikt liknande medicinska behov, och indikerar potential för harmonisering.

OM PLATINEA

  • Platinea är en samverkansplattform med syfte att förbättra tillgänglighet och användning av antibiotika. Det gemensamma målet är att se till att de antibiotika som finns idag används på bästa sätt.

FINANSIERING

Platinea finansieras av VINNOVA - Sweden's Innovation Agency.

Vinnova's logo

FÖLJ OSS

På X (innan twitter) som @platinea_se

Vinnova's logo