Platinea logo

"Behovsdriven forskning och multisektoriellt samarbete för att bevara värdet av antibiotika"

PLATINEA - PLATtform för INnovation av Existerande Antibiotika

Antibiotikaresistens är en oroande fråga inom vården, med ett växande antal bakteriestammar som blir resistenta mot olika typer av antibiotika. För att möta denna utmaning finns det ett akut behov av att flera preparat görs tillgängliga för vårdgivare. I detta avseende har PLATINEA (PLATform för INnovation av Existerande Antibiotika) vuxit fram som en samarbetsplattform som syftar till att optimera användningen av befintliga antibiotika och öka tillgängligheten av livsviktiga antibiotika som riskerar att bli otillgängliga i Sverige.

Platinea fungerar som ett forum för relevanta aktörer att träffas, diskutera och samarbeta mot det gemensamma målet att åtgärda luckan mellan behov och tillgänglighet av antibiotika. Genom att optimera antibiotikaanvändningen siktar Platinea mot att öka livslängden på befintliga antibiotika och säkerställa att patienterna fortsätter att ha tillgång till bästa möjliga behandlingsalternativ. Platinea representerar ett viktigt steg i arbetet mot antibiotikaresistens och erbjuder en lovande väg framåt för sjukvårdsindustrin i Sverige.

OM PLATINEA

Vi är flera organisationer som arbetar tillsammans för att bevara värdet av existerande antibiotika i kampen mot antibiotikaresistens. I denna video berättar vi mer om samverkansplattformen Platinea.

OM PLATINEA

  • Platinea är en samverkansplattform med syfte att förbättra tillgänglighet och användning av antibiotika. Det gemensamma målet är att se till att de antibiotika som finns idag används på bästa sätt.

FINANSIERING

Platinea finansieras av VINNOVA - Sweden's Innovation Agency.

Vinnova's logo

FÖLJ OSS

På X (innan twitter) som @platinea_se

Vinnova's logo