Platinea logo

Uppdatering av svenska antibiotikastrategin

Bild på tabletter som föreställer antibiotika

Bild från unsplash.com

Den 4:e juni publicerade regeringen en uppdatering av den svenska antibiotikastrategin.

Den svenska strategin vars mål är att förhindra uppkomsten av antibiotikaresistens och bevara de antibiotika vi har på ett hållbart sätt riktar in sig på sju huvudmål. Ökad kunskap genom stärkt övervakning, fortsatta förebyggande åtgärder, ansvarsfull användning, ökad kunskap om nya metoder som behandling, ökad kunskap i samhäller, stödjande strukturer och system samt ledarskap och samarbete internationellt. Du kan läsa strategin på svenska här.

OM PLATINEA

  • Platinea är en samverkansplattform med syfte att förbättra tillgänglighet och användning av antibiotika. Det gemensamma målet är att se till att de antibiotika som finns idag används på bästa sätt.

FINANSIERING

Platinea finansieras av VINNOVA - Sweden's Innovation Agency.

Vinnova's logo

FÖLJ OSS

På X (innan twitter) som @platinea_se

Vinnova's logo