Platinea logo

Platinea samverkar med Folkhälsomyndigheten i behovsinventering inom antibiotikaanvändning

Platinea har i samverkan med Folkhälsomyndigheten och en extern referensgrupp nyligen tagit fram 32 olika förslag från hälso- och sjukvården, som syftar till att förbättra vårdkvaliteten och bromsa bakterier från att utveckla resistens.

Listan innehåller 32 högprioriterade behov och förslag till studier inom olika områden, där ökad kunskap förväntas bidra till att dagens antibiotika används på ett så optimalt sätt som möjligt.

Läs mer om projektet och de nya förslagen.

OM PLATINEA

  • Platinea är en samverkansplattform med syfte att förbättra tillgänglighet och användning av antibiotika. Det gemensamma målet är att se till att de antibiotika som finns idag används på bästa sätt.

FINANSIERING

Platinea finansieras av VINNOVA - Sweden's Innovation Agency.

Vinnova's logo

FÖLJ OSS

På X (innan twitter) som @platinea_se

Vinnova's logo