Platinea logo
böcker med blå bakgrund

Publikationer

Här finner du ett urval av publikationer från personer verksamma inom Platinea.

  • 2024-01-01 Swartling, M., Tängdén, T., Lipcsey, M., Jönsson, S., Nielsen, E. I. "Therapeutic drug monitoring of vancomycin and meropenem: Illustration of the impact of inaccurate information in dose administration time" (International Journal of Antimicrobial Agents). Studie som belyser vikten av den noggrannhet i doshistorik som krävs vid införande av modellbaserad precisionsdosering. Läs artikeln.
  • 2022-10-23 Baraldi, E., Wagrell, S. "Applying the resource interaction approach to policy analysis - Insights from the antibiotic resistance challenge" (Industrial Marketing Management). En artikel om hur man kan göra policyanalyser av AMR problematiken med hjälp av vissa verktyg från management fältet. Läs artikeln
  • 2022-09-06 Van Heuverswyn, J., Karlsson Valik, J., van der Werff, S.D., Hedberg, P., Giske, C., Nauclér, P. "Association between time to appropriate antimicrobial treatment and 30-day mortality in patients with bloodstream infections: A retrospective cohort study" (Clinical Infectious Diseases). Artikel om association mellan tid till täckande antibiotikabehanlding och dödlighet hos patienter med bakteriemi. Läs artikeln
  • 2022-05-23 Skoog Ståhlgren, G., Grape, M., Edlund, C. "The Swedish model for prioritising research on the use of antibiotics: Aligning public funding with research gaps" (Health Policy). Artikel om den Svenska modellen för prioritering av antibiotikaforskning. Läs artikeln
  • 2019-05-20 Nijsingh, N., Munthe, C., Larsson, J. "Managing pollution from antibiotics manufacturing: charting actors, incentives and counterincentives" (ResearchGate). Läs artikeln

2024-01-29 Enrico Baraldi och Charlotta Edlund gästar Samverkanspodden. Avsnittets ämne: Kan ett nytt grepp lägga antibiotikapusslet? Lyssna på podden.

2022-12-16 Enrico Baraldi och Bengt Mattson från PLATINEA medverkar i LIF:s poddavsnitt om antibiotikaresistens. Lyssna på avsnittet.

2022-06-16 PLATINEA:s arbete presenterad i UppTalk Weekly; populärvetenskapliga seminarier via zoom. Se seminariet (länk till inspelning på YouTube).

2022-05-12 Forska Sverige lyfter fram projekt inom precisionshälsa, däribland PLATINEA:s arbete (minut 9 och fram). Se kortfilmen.

2020-11-20 PLATINEA presenterad på Folkhälsomyndighetens Antibiotikaforum och panelsamtal. Se inslaget (länk till inspelning på YouTube).

2020-11-20 Samtliga inspelningar från Folkhälsomyndighetens Antibiotikaforum 20:e november 2020 (länk till inspelningar på YouTube).

2019-11-21 Studio Ett i Sveriges Radio rapporterar om ökande problem med läkemedel som tar slut, däribland antibiotika. Bl.a. så medverkar Bengt Mattson som är med i PLATINEA. Lyssna på inslaget.

OM PLATINEA

  • Platinea är en samverkansplattform med syfte att förbättra tillgänglighet och användning av antibiotika. Det gemensamma målet är att se till att de antibiotika som finns idag används på bästa sätt.

FINANSIERING

Platinea finansieras av VINNOVA - Sweden's Innovation Agency.

Vinnova's logo

FÖLJ OSS

På X (innan twitter) som @platinea_se

Vinnova's logo