Platinea logo

Folkhälsomyndigheten får regeringsuppdrag kopplat till antibiotikalager

Folkhälsomyndigheten får regeringsuppdrag att genomföra en förstudie om ny ersättningsmodell för ett buffertlager av prioriterade äldre antibiotika

I slutet av juni gav regeringen Folkhälsomyndigheten i uppdrag att starta en förstudie gällande en ny ersättningsmodell där läkemedelsbolag får ersättning för att tillhandahålla ett buffertlager av prioriterade (framförallt äldre) antibiotika. 

Folkhälsomyndigheten uppdras att ta fram kriterier och riktlinjer för en sådan modell, vilket innefattar bland annat förslag av en process för urval av produkter, urval av antibiotikaprodukter, fastslå en prisnivå samt identifiera krav för de företag som ingår.

Regeringsuppdraget bygger på Folkhälsomyndighetens och TLVs tidigare regeringsuppdrag från 2022 om att stärka tillgång till äldre antibiotika. Platinea kommer kontaktas även vid detta uppdrag vid behov av synpunkter.

OM PLATINEA

  • Platinea är en samverkansplattform med syfte att förbättra tillgänglighet och användning av antibiotika. Det gemensamma målet är att se till att de antibiotika som finns idag används på bästa sätt.

FINANSIERING

Platinea finansieras av VINNOVA - Sweden's Innovation Agency.

Vinnova's logo

FÖLJ OSS

På X (innan twitter) som @platinea_se

Vinnova's logo