Platinea logo

Sammanfattning från Platineas workshop den 3:e maj 2023, Apotekarsocietetens lokaler i Stockholm

Thomas och Enrico inledde dagen med att hälsa alla 40 deltagare välkomna.

Workshopens första del bestod av presentationer av arbetspaketens arbete under det senaste året och sikte framåt.

Detta inleddes av en presentation av arbetspaket 5 (AI och precisionsmedicin) som leds av Pontus Naucler. Där man bland annat är i full gång med projekt för att arbeta fram algoritmer för att bedriva dataregisterstudier i Region Västerbotten. Samt pågående projekt på akutmottagning där man med hjälp av AI försöker hitta patienter med lägre risk för allvarlig infektion, dvs som inte behöver antibiotika behandlas.

Sedan tog Enrico och Håkan över scenen och presenterade arbetspaket 4 (Tillgänglighet och värde) som presenterade senaste årets framsteg i att hitta nya sätt att värdera antibiotika, samt nätverksskapande med nordiska och europeiska initiativ för samarbete och koordination. Tillsammans med studenter som presenterade mycket intressanta Business case gällande två svårtillgängliga antibiotika (och hur man eventuellt skulle kunna göra dessa mer tillgängliga i Sverige).

Därefter var det dags för en bensträckare med fika i form av kaffe och matiga smörgåsar.

Efter fikat tog Anne Bergman och Charlotta Edlund (med via länk) vid och presenterade arbetspakets 1 arbete (kunskapsluckor och behov). Bl.a. med framtagande av den numer vedertagna ”bristlistan” och en förnyad behovsinventering samt gemensam kartläggning över antibiotikabehov och tillgång i Norden, samt ”Öppet forum” – digitala diskussionsmöten kring relevanta teman som hålls 2–3 ggr per år (håll utkik i vår evenemangskalender!).

Därefter presenterade Thomas och Elisabet projekten inom arbetspaket 2 (Optimeringsstudier) och 3 (Tillämpning av kunskap). Inom optimeringsstudier pågår bland annat ”Endokarditstudien” (klinisk koncentrationsstudie), samt en studie som studerar antibiotikas påverkan på tarmfloran. Implementeringsprojekt som pågår är bland annat ”Antibiotikaronder” samt ett projekt gällande förskrivning av antibiotika på barnkliniker som är i uppstartsfasen.

Efter arbetspaketens presentationer var det dags för en god salladslunch i mingelanda.

Efter lunch presenterade Eva Garmendia Platineas hemsida som fått sig ett ansiktslyft, och Therese Fagerqvist presenterade den nya grafiska profilen.

Därefter skiftade vi fokus till Platineas vision och internationella initiativ inom AMR. Tillsammans hade vi givande gruppdiskussioner angående Platineas vision, förhållande till andra AMR initiativ, Platineas profil inom utbildning och forskning samt vad just Platinea bidrar med som är unikt. Det fick avsluta dagen tillsammans med tårtfika.

Vi vill tacka samtliga deltagare som bidrog till en intressant och givande workshop, och vi ser fram emot nästa workshop som kommer att hållas i höst!

OM PLATINEA

  • Platinea är en samverkansplattform med syfte att förbättra tillgänglighet och användning av antibiotika. Det gemensamma målet är att se till att de antibiotika som finns idag används på bästa sätt.

FINANSIERING

Platinea finansieras av VINNOVA - Sweden's Innovation Agency.

Vinnova's logo

FÖLJ OSS

På X (innan twitter) som @platinea_se

Vinnova's logo