Platinea logo

Artikel i Läkartidningen – ”Antibiotika – livsfarliga bristsituationer kräver åtgärder”

Antibiotika har revolutionerat den moderna medicinen och är ofta livräddande, om de finns tillgängliga. Under 2019 var 59 antibiotika restnoterade, varav åtta orala suspensioner. Vid tidpunkten för denna artikel var 17 antibiotika restnoterade.

Det är viktigt att skilja på när en specifik produkt inte kan levereras till marknaden (restsituation) och när vården saknar tillgång till ett läkemedel (bristsituation). En restsituation kan leda till en bristsituation om det inte finns tillgängliga alternativ inom samma utbytbarhetsgrupp.

Platinea har genomfört en enkätundersökning hos ett tiotal läkemedelsföretag som tillhandahåller antibiotika i Sverige. Enkäten kompletterar viktiga initiativ på området från Läkemedelsverket och LIF (de forskande läkemedelsföretagen).

Läs hela artikeln här.

OM PLATINEA

  • Platinea är en samverkansplattform med syfte att förbättra tillgänglighet och användning av antibiotika. Det gemensamma målet är att se till att de antibiotika som finns idag används på bästa sätt.

FINANSIERING

Platinea finansieras av VINNOVA - Sweden's Innovation Agency.

Vinnova's logo

FÖLJ OSS

På X (innan twitter) som @platinea_se

Vinnova's logo