Platinea logo

Artikel i LmV - "Vill se nationella lager för antibiotika i slutenvård"

Bristen på antibiotika är så oroande att nationella lager bör införas omedelbart, enligt en ny rapport.

Restnoteringar och läkemedelsbrister är ett växande problem, som Läkemedelsvärlden rapporterat om i flera artiklar. Det gäller inte minst antibiotika. Enligt Läkemedelsverkets restnoteringslista var till exempel 25 antibiotika restnoterade sista veckan i december 2019.

I en rapport från den Vinnova-finansierade samverkansplattformen Platinea (Plattform för innovation av existerande antibiotika) föreslås att det införs ett nationellt säkerhetslager för antibiotika till slutenvården

Länk till hela artikeln.

OM PLATINEA

  • Platinea är en samverkansplattform med syfte att förbättra tillgänglighet och användning av antibiotika. Det gemensamma målet är att se till att de antibiotika som finns idag används på bästa sätt.

FINANSIERING

Platinea finansieras av VINNOVA - Sweden's Innovation Agency.

Vinnova's logo

FÖLJ OSS

På X (innan twitter) som @platinea_se

Vinnova's logo