PUBLIKATIONER

RAPPORTER

2024-02-12 PLATINEA (AP1och AP4) och Folkhälsomyndigheten har kartlagt den nordiska antibiotikamarknaden med fokus på kliniskt prioriterade antibiotika med risk för otillräcklig tillgänglighet. Tillgången till barnformuleringar är ett särskilt problem. Resultaten avslöjar märkbara skillnader mellan de nordiska länderna trots sannolikt liknande medicinska behov, och indikerar potential för harmonisering. Ladda ner rapport (på engelska).

2022-12-13  Folkhälsomyndigheten har i samverkan med PLATINEA, inom arbetspaket 1, uppdaterat prioriteringslistan för medicinskt viktiga antibiotika med risk för otillräcklig tillgänglighet. Läs mer.

2021-04-14 Nu finns fem intressanta delrapporter från PLATINEA tillgängliga:
Regionala ersättningsmodeller, Nationella ersättningsmodellerCentral koordinering, Integrerat datasystem, Regulatoriska frågor 

2020-10-07 Den tredje preliminära rapporten från PLATINEA: "Från fler än 60 orsaker till 10 åtgärder mot bristande tillgång på antibiotika"Preliminär rapport.

2020-03-05 Andra preliminära rapporten - riskfaktorer för brister och barriärer för tillgängligheten av antibiotika i Sverige + PLATINEA:s orsakskarta. Preliminär rapport.

2020-01-11 Första preliminära rapporten från arbetspaket 1 och 4 om åtgärder för att förbättra tillgänglighet på antibiotika i Sverige: nationella säkerhetslager – en snabblösning på antibiotikabrister. Preliminär rapport.

VETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER

2022-10-23 Artikel av Enrico Baraldi och Sofia Wagrell om hur man kan göra policyanalyser av AMR problematiken med hjälp av vissa verktyg från management fältet. Läs artikeln här.

2022-09-06 Artikel av bl.a. Pontus Naucler (verksam inom arbetspaket 5 i PLATINEA) om association mellan tid till täckande antibiotikabehandling och dödlighet hos patienter med bakteriemi. Klicka här för att komma till artikeln.

2022-05-23 Artikel om den Svenska modellen för prioritering av antibiotikaforskning av Gunilla Skoog Ståhlgren, Malin Grape och Charlotta Edlund: "The Swedish model for prioritising research on the use of antibiotics: Aligning public funding with research gaps"

2019-05-20 Managing pollution from antibiotics manufacturing: charting actors, incentives and counterincentives” är en preprint av en artikel författad av en PLATINEAdeltagare, Christian Munthe, tillsammans med Niels Nijsingh och Joakim Larsson, samtliga från Göteborgs Universitet. I den här artikeln kartläggs relevanta nyckelaktörstyper för att hantera problemet med miljöutsläpp från antibiotikaproduktion. Likaså diskuteras deras insatser och intressen, incitament som kan motivera dem att agera för att förbättra situationen, liksom motåtgärder som kan undergräva en sådan motivation. Artikel.

NYHETSARTIKLAR

2024-01-26 Fohm och PLATINEA har listat kunskapsluckor kring antibiotikaforskning. Charlotta Edlund som samordnat arbetet med listan intervjuas av LäkemedelsVärlden i denna artikel.

2020-03-11 Intressant artikel som diskuterar framtidens lösningar av antibiotikabrister - "Kan AI förebygga brister på antibiotika?". Publicerades i Läkemedelsvärlden 10 mars 2020. Artikel.

2020-03-09 Artikel med fokus på kartläggning av antibiotikabrister - "Ny rapport: Minst 60 skäl till antibiotikabrister". Publicerades i LäkemedelsVärlden den 9 mars 2020. Artikel.

2020-03-03 Artikel gällande antibiotika och bristsituationer - "Antibiotika - livsfarliga bristsituationer kräver åtgärder". Publicerades i Läkartidningen den 3 mars 2020. Artikel.

2020-01-14 Artikel gällande restnoteringar och läkemedelsbrister av antibiotika - "Bristen på antibiotika är så bekymmersam att man genast bör införa nationella lager". Artikeln publicerades i LäkemedelsVärlden den 14 januari 2020. Artikel.

2019-11-12 Ny artikel i Läkartidningen pekar på vikten av flera typer av innovationer för att bekämpa antibiotikaresistens, inklusive systeminnovation så som PLATINEA! Artikel.

2019-06-22 Den här artikeln beskriver problemet kring restnoteringar av läkemedel och mer specifikt antibiotika. Artikeln publicerades i DN den 22 Juni, bland andra intervjuas PLATINEA-deltagaren Thomas Tängdén. Artikel.

EXAMENSARBETEN

Grau Granada & Wanner. (2019). Managing supply chain sustainability risks of antibiotics - a case study within Sweden. Sammanfattning: Antibiotikaresistens klassificeras som ett av de främsta hoten mot människors hälsa. Detta fenomen ökar exponentiellt på grund av missbruk och överanvändning av antibiotika och ansvarar för 700 000 dödsfall årligen globalt (beräknat till 10 miljoner årligen 2050 om det fortsätter i samma takt). Avfall från tillverkningsanläggningar är den tredje största faktorn till resistensutveckling. På grund av detta är hållbarhet och miljöriskhantering inom läkemedelsindustrin avgörande. Farmaceutiska leveranskedjor är extremt komplexa på grund av den mycket reglerade miljön och globala distributionen. Därför måste leveranskedjans hållbarhetsrisker utvärderas och hanteras noggrant. Detta arbete syftar till att identifiera hållbarhetsriskerna som hotar det ständiga utbudet av antibiotika. Länk till examensarbete. 

Garlapati & Sewoyo. (2019). Improving antibiotic availability by restructuring the supply chain - a case study within Sweden. Sammanfattning: Ökande antibiotikaresistens är ett stort hot som världen står inför. På grund av brist på rätt antibiotika förskrivs suboptimal antibiotika, vilket har visat sig påskynda resistensutvecklingen. Studien föreslår två modeller att implementera; en databas för informationsutbyte som möjliggöra bättre, snabbare och mer exakt kommunikation mellan alla involverade aktörer i leveranskedjan samt en centraliserad lagringsmodell för lagring av kritisk antibiotika. Länk till examensarbete.

AUDIO & VIDEO

2022-12-16 Enrico Baraldi och Bengt Mattsson från PLATINEA medverkar i LIF:s poddavsnitt om antibiotikaresistens.

2022-06-16 PLATINEA:s arbete presenteras i UppTalk Weekly; ett populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom. Länk till avsnittet.

2022-05-12 Forska Sverige lyfter fram projekt inom precisionshälsa, däribland PLATINEA:s arbete (se från minut 9.20 ungefär). Länk till kortfilm.

2020-03-23 Inspelning av frukostseminariet "Kampen mot antibiotikaresistens - därför blir det brist på antibiotika", arrangerat av Apotekarsocieteten och LäkemedelsVärlden den 10 mars 2020. PLATINEA redovisar riskfaktorer och möjliga lösningar. Länk till inspelning.

2020-11-20 PLATINEA presenteras på Folkhälsomyndighetens Antibiotikaforum
Panelsamtal på antibiotikaforum -var är vi om fem år?
Länk till alla inspelningar från dagen 

2019-11-21 Studio Ett i Sveriges Radio rapporterar om ökande problem med läkemedel som tar slut. I inslaget hör vi bland andra en av PLATINEA:s medlemmar, Bengt Mattson från branschorganisationen Läkemedelsföretagen. Inslag.

ÖVRIGT

2019-10-08 Remissyttrande "Tydligare ansvar och regler för läkemedel" (SOU 2018:89). Detta remissyttrande diskuterar de områden i utredningen som är relevanta för PLATINEA, mer bestämt antibiotika och utformningen av ersättningsmodeller för läkemedel. Detta yttrande har författats genom diskussioner i AP4 samt PLATINEA:s ledningsgrupp och styrgrupp. Remissyttrande.

Senast uppdaterad: 2024-03-21