AP4 – Ökad tillgänglighet av antibiotika. Kartläggning av leveranskedjor och förslag på åtgärder

Syfte: Att öka tillgängligheten av antibiotika i Sverige genom analyser av kostnader av bristsituationer, kartläggning av leveranskedjor och stöd till implementering av åtgärder.

Med expertis från Göteborgs Universitet, Linköpings Universitet, Uppsala Universitet, RISE, Folkhälsomyndigheten, Apotekarsocieteten, Region Kronoberg och Östergötland, samt Läkemedelsindustriförening (LIF) och företagen MSD, Pfizer, Recipharm,Tamro och Viatris, arbetar AP4 för att stödja införande av åtgärder som förebygger och angriper bristsituationer. För att motivera de investeringar som krävs av dessa åtgärder genomför detta arbetspaket hälsoekonomiska analyser av kostnader kopplade till bristsituationer samt definierar nya principer för att uppskatta värdet på antibiotika enligt flera värdedimensioner. Effekterna av utvalda åtgärder (t ex. säkerhetslager, central koordinering och fasta årliga ersättningar) kommer att uppskattas genom modellering och simulering av systemet för leverans och inköp av antibiotika. I arbetspaketet ingår även internationellt samarbete kring och analyser av utvalda åtgärder så som gemensamt inköp och produktion av antibiotika.

Arbetspaketledare

Enrico Baraldi

Email: enrico.baraldi@fek.uu.se

Position: Professor vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik.

Tillhörighet​: Uppsala universitet

Håkan Hanberger

Email: hakan.hanberger@liu.se

Position: Överläkare vid infektionskliniken och infektionskonsult, Professor

Tillhörighet​: Linköping Universitet

Senast uppdaterad: 2024-04-24