AP3 – Implementering. Införande av nya arbetssätt inom sjukvården för rationell användning av antibiotika.

Syfte: Att genomföra interventionsstudier och implementering av nya metoder för rationell antibiotikaanvändning och etablera nationellt samarbete inom kliniska studier.

AP3 har som huvudsaklig målsättning att tillämpa befintlig kunskap om hur antibiotika ska användas optimalt inom sjukvården. Strama är en viktig aktör i delar som berör arbetssätt för rationell förskrivning av antibiotika, såsom antibiotikaronder där specialister inom infektionssjukdomar ger råd om individanpassad behandling på sjukhus. Förutom direkt patientnytta bidrar projekten till att stärka nationellt samarbete kring klinisk forskning. Projekten genomförs i nära samarbete med Strama och det nybildande forskningsnätverket ACTION Sweden där representanter från infektionskliniker vid samtliga universitetssjukhus ingår. Vår ambition är att skapa en bestående plattform för kliniska studier som kan medverka i test och demonstration av lösningar på komplexa hälsoutmaningar i verklig miljö. Nätverket kan fungera som ”single entry point” för framtida randomiserade studier.

Arbetspaketledare:

Thomas Tängdén

Email: Thomas.Tangden@medsci.uu.se

Position: Universitetslektor vid Institutionen för medicinska vetenskaper

Tillhörighet​: Uppsala universitet

Senast uppdaterad: 2023-04-03