AP2 – Optimeringsstudier. Studier som genererar ny kunskap om hur antibiotika ska användas för ökad effekt och minskad risk för biverkningar.

Syfte: Att generera ny kunskap för en mer rationell och optimerad användning av antibiotika.

I AP2 ingår optimeringsstudier, både prekliniska och kliniska, som syftar till att ta fram ny evidens om hur antibiotika ska användas och doseras på bästa sätt med hänsyn till den enskilda patienten för att uppnå klinisk effekt och samtidigt låg risk för biverkningar/resistensutveckling. Urvalet baseras på nationella inventeringen av kunskapsbehov (AP1) och med hänsyn till vilka av dessa studier som bidrar till precisionsmedicin. Här planeras bland annat studier kring nya arbetssätt och metoder för mer optimal dosering av vancomycin och betalaktamantibiotika på sjukhus. Vi studerar i laboratorieförsök möjligheten att öka effekten av antibiotika genom att använda kombinationer och nya doseringar. Effekten av antibiotika på tarmens normalflora kartläggs för att ge stöd till behandling.

Arbetspaketledare:

Elisabet Nielsen

Email: elisabet.nielsen@farmaci.uu.se

Position: Universitetslektor vid Institutionen för farmaci

Tillhörighet​: Uppsala universitet

Senast uppdaterad: 2023-03-03