AP1 – Inventering av behov. Kontinuerlig inventering av kunskapsluckor och medicinska behov

Syfte: Att identifiera kunskapsluckor samt kartlägga betydelse av olika antibiotika.

Urval av delprojekt och studier inom PLATINEA utgår från identifierade prioriterade kunskapsbehov i den nationella behovsinventeringen som genomfördes i samarbete mellan PLATINEA och FoHM 2020. En förnyad inventering kommer att ske inom AP1. Genom interaktion med förskrivare kartläggs också varje preparats plats och betydelse i terapin för olika patientgrupper (t ex barn, infektioner med multiresistenta bakterier) vilket ligger till grund för arbetet i AP4.

Arbetspaketledare:

Senast uppdaterad: 2023-03-03