Arbetspaket 6 - Projektledning. Styrning och samordning av aktiviteter inom PLATINEA.

Syfte: Att förutom projektledning och administration koordinera aktiviteter inom övriga arbetspaket och kommunicera med andra aktörer.

PLATINEA 2.0 koordineras från Uppsala universitet. AP6 innefattar projektledning, inklusive strategiska beslut om aktiviteter, nya parter och budgetfrågor. Strategiska beslut om samarbetsformer, nya parter och inriktning för projektet beslutas i samråd med PLATINEAs styrgrupp. Utöver detta finns en rådgivande referensgrupp där representanter från centrala aktörer finns med för att säkerställa att aktiviteterna harmoniserar med och kompletterar (inte överlappar) andra initiativ inom antibiotika i Sverige och internationellt. Genom extern kommunikation sprids ny evidens, nya metoder och arbetssätt som har utvecklats inom PLATINEA till aktörer som inte ingår som parter i projektet.

AP6 leds av samtliga AP-ledare och koordinerat av:

Therese Fagerqvist

Email: therese.fagerqvist@uu.se

Position: Samverkansledare vid Uppsala universitet Samverkan

Tillhörighet​: Uppsala Universitet

Senast uppdaterad: 2023-03-03