Organisation

PLATINEA:s organisation består av projektstämma, ledningsgrupp, projektledning, styrgrupp och referensgrupp.

I projektstämman fattas de viktigaste besluten och varje ingående part har en röst. Ledningsgruppen består av arbetspaketsledarna (AP-ledarna) samt projektledningen, vilka har hand om den operativa verksamheten. Projektledningen (AP5) koordinerar och administrerar de fyra arbetspaketen med syfte att koppla ihop dem, samt driver det innovativa arbetssättet för urval, styrning och implementering av optimeringsprojekt framåt. Styrgruppen består av experter som säkerställer att projektet ligger i linje med PLATINEA:s övergripande mål. Kopplat till ledningsgruppen finns även en rådgivande referensgrupp.

Projektledning

Enrico Baraldi (UU), Projektledare

Therese Fagerqvist (UU Samverkan), Biträdande projektledare

AP ledare

AP1 leds av Josef Järhult (UAS), Charlotta Edlund (FoHM) och Johan Ohlson (Viatris). 

AP2 leds av Elisabet Nielsen (UU).

AP3 leds av Thomas Tängdén (Strama, UU).

AP4 leds av Håkan Hanberger (LiU). 

Senast uppdaterad: 2021-03-29