Organisation

PLATINEA:s organisation består av projektstämma, ledningsgrupp, projektledning, styrgrupp och referensgrupp.

I projektstämman fattas de viktigaste besluten och varje ingående part har en röst. Ledningsgruppen består av arbetspaketsledarna (AP-ledarna) samt projektledningen, vilka har hand om den operativa verksamheten. Projektledningen (AP6) koordinerar och administrerar de fem arbetspaketen med syfte att koppla ihop dem, samt driver det innovativa arbetssättet för urval, styrning och implementering av optimeringsprojekt framåt. Styrgruppen består av experter som säkerställer att projektet ligger i linje med PLATINEA:s övergripande mål. Kopplat till ledningsgruppen finns även en rådgivande referensgrupp.

Projektledning

Thomas Tängdén (Strama, UU), Projektledare

AP ledare

AP1 leds av Charlotta Edlund (FoHM).

AP2 leds av Elisabet Nielsen (UU).

AP3 leds av Thomas Tängdén (Strama, UU), och Fredrik Resman (SUS).

AP4 leds av Enrico Baraldi (UU), och Håkan Hanberger (LiU). 

AP5 leds av Pontus Nauclér (KI).

AP6 leds av samtliga AP-ledare och Therese Fagerqvist (UU).

Senast uppdaterad: 2023-01-03