Organisation

PLATINEA:s organisation består av projektstämma, ledningsgrupp, projektledning, styrgrupp och referensgrupp.

I projektstämman fattas de viktigaste besluten och varje ingående part har en röst. Ledningsgruppen består av arbetspaketsledarna (AP-ledarna) samt projektledningen, vilka har hand om den operativa verksamheten. Projektledningen (AP6) koordinerar och administrerar de fem arbetspaketen med syfte att koppla ihop dem, samt driver det innovativa arbetssättet för urval, styrning och implementering av optimeringsprojekt framåt. Styrgruppen består av experter som säkerställer att projektet ligger i linje med PLATINEA:s övergripande mål. Kopplat till ledningsgruppen finns även en rådgivande referensgrupp.

Projektledningen

Thomas Tängdén

Universitetslektor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Infektionsmedicin

E-post:
Thomas.Tangden[AT-tecken]medsci.uu.se

Therese Fagerqvist

Samverkansledare vid Uppsala universitet Samverkan (UU Samverkan)

E-post:
therese.fagerqvist[AT-tecken]uu.se

Maria Persson

Forskningssköterska vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Infektionsmedicin

E-post:
maria.persson[AT-tecken]medsci.uu.se
Senast uppdaterad: 2024-04-24