Kartläggning visar på risker för bristsituationer av antibiotika för barn

2021-06-02

I en artikel från Läkemedelvärlden med Charlotta Edlund från Folhälsomyndigheten lyfts problematiken kring att antibiotika för barn ofta blir restnoterade och är svåra att byta ut mot andra läkemedel. Kartläggningen, som gjordes inom PLATINEA, pekar på att ett stort antal antibiotika för barn riskerar att försvinna från den svenska marknaden.

Senast uppdaterad: 2023-03-03