Förslag på studier kan förbättra användningen av antibiotika

2020-09-22

Onödig eller felaktig användning av antibiotika leder till större risk för resistensutveckling och minskad möjlighet att behandla infektioner. Utvecklingen av nya antibiotika går långsamt, vilket gör det viktigt att förbättra tillgången till och användningen av befintliga preparat. Många antibiotika som i dag används mycket godkändes i en tid då kraven på dokumentation var lägre.

2014 fick Folkhälsomyndigheten ett regeringsuppdrag att ansvara för att användningen av befintliga antibiotika undersöks och utvärderas. Målsättningen var att generera ny kunskap med syfte att optimera till exempel dosering, preparatval, nya indikationer och belastning på mikrobiotan. Myndigheten har nu för andra gången frågat hälso- och sjukvården om kunskapsläget inom området och sammanställt en lista på identifierade kunskapsluckor samt förslag på studier.

Läs hela artikeln här.

Senast uppdaterad: 2023-03-03