PLATINEA och Apotekarsocieteten samordnar event: Vad kan vi lära från covid-19 för att förbättra tillgängligheten till antibiotika?

2020-09-08

På kort tid har sjukvården och samhället snabbt ställts om för att möta hotet från det nya coronaviruset. Internationella samarbeten har etablerats, nya försörjningskedjor har upprättats och nya betalningsmodeller för läkemedel och vaccin har tagits fram. Hur kan dessa erfarenheter bidra till att öka tillgängligheten till antibiotika i Sverige – på kort och på lång sikt?

Program

  • Tillgänglighet till antivirala medel under corona-pandemin, Håkan Hanberger, professor i infektionsmedicin, Linköpings universitet.
  • Tillgänglighet till vaccin mot covid-19, Richard Bergström, nationell vaccinsamordnare.

Paneldiskussion

Bengt Mattsson, Läkemedelsindustriföreningen

Johan Andersson, Läkemedelsverket

Joachim Luthander, barnläkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus

Susanna Eklund, SKR

Richard Bergström, Nationell vaccinsamordnare

Håkan Hanberger, Linköpings universitet

Karin Meyer, Apotekarsocieteten

Tid och plats

15 september kl 10.30-12.00

Online via Zoom, en länk mailas ut ett par dagar innan aktivitetens start.

Aktiviteten är ett samarrangemang mellan Apotekarsocieteten och PLATINEA.

https://www.apotekarsocieteten.se/produkt/vad-kan-vi-lara-fran-covid-19-for-att-forbattra-tillgangligheten-till-antibiotika/

Senast uppdaterad: 2023-03-03