Förslag på studier för bästa möjliga användning av antibiotika

2020-03-12

Folkhälsomyndigheten har i samverkan med PLATINEA inventerat vilka kunskapsluckor och behov av vetenskapliga studier som finns inom området antibiotikaanvändning.

För att bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens behöver vi ökad kunskap om hur man använder antibiotika på bästa sätt. För att uppnå detta är behovsstyrd forskning från vårdens perspektiv av största vikt. Nu har Folkhälsomyndigheten inom engagemanget i PLATINEAs arbetspaket 1 sammanställt en lista på vetenskapliga studier som är särskilt angelägna att göra. Förslagen är framtagna med en strukturerad och öppen process i samråd med en referensgrupp. Listan är tänkt att stimulera forskning som direkt kan komma till praktisk nytta i sjukvården. Listan finns på Folkhälsomyndighetens webbsida och skickas även direkt till organisationer som delar ut medel till forskning för att informera om vilka studier som sjukvården själva anser behöver prioriteras. Syftet är att listan ska vara till hjälp vid fördelning av medel så att hänsyn tas kan till vårdens behov.
Senast uppdaterad: 2023-03-03