Artikel i LmV - "Kan AI förebygga brister på antibiotika?"

2020-03-11

Ett integrerat, AI-baserat datasystem var en av de åtgärder mot problemet med brister på antibiotika i Sverige som diskuterades vid ett frukostmöte den 10 mars 2020.

Brister på antibiotika är, som Läkemedelsvärlden vid olika tillfällen har rapporterat, ett återkommande problem i hälso- och sjukvården. Den sista veckan i december 2019 var till exempel 25 olika antibiotika restnoterade hos Läkemedelsverket.

- Antibiotikabristerna håller sjukvården sysselsatt, konstaterade Håkan Hanberger, professor i infektionsmedicin, vid ett frukostmöte som Apotekarsocieteten och Läkemedelsvärlden arrangerade.

Läs hela artikeln här.

Senast uppdaterad: 2023-03-03