Artikel i LmV - "Vill se nationella lager för antibiotika i slutenvård"

2020-01-14

Bristen på antibiotika är så oroande att nationella lager bör införas omedelbart, enligt en ny rapport.

Restnoteringar och läkemedelsbrister är ett växande problem, som Läkemedelsvärlden rapporterat om i flera artiklar. Det gäller inte minst antibiotika. Enligt Läkemedelsverkets restnoteringslista var till exempel 25 antibiotika restnoterade sista veckan i december 2019.

I en rapport från den Vinnova-finansierade samverkansplattformen Platinea (Plattform för innovation av existerande antibiotika) föreslås att det införs ett nationellt säkerhetslager för antibiotika till slutenvården

Länk till hela artikeln.

Senast uppdaterad: 2023-03-03