Kartläggning av antibiotikamarknaden i Danmark, Finland, Norge och Sverige

2024-02-12

PLATINEA (AP1och AP4) och Folkhälsomyndigheten har kartlagt antibiotikamarknaden med fokus på kliniskt prioriterade antibiotika med risk för otillräcklig tillgänglighet. Tillgången till barnformuleringar är ett särskilt problem. Resultaten avslöjar märkbara skillnader mellan de nordiska länderna trots sannolikt liknande medicinska behov, och indikerar potential för harmonisering.

Till rapporten på vår publikationssida (pa engelska).

Senast uppdaterad: 2023-03-03