PLATINEA samverkar med FHM i behovsinventering inom antibiotikaanvändning

2024-01-23

PLATINEA har i samverkan med Folkhälsomyndigheten och en extern referensgrupp nyligen tagit fram 32 olika förslag från hälso- och sjukvården, som syftar till att förbättra vårdkvaliteten och bromsa bakterier från att utveckla resistens.

PLATINEA har i samverkan med Folkhälsomyndigheten och en extern referensgrupp nyligen tagit fram 32 olika förslag från hälso- och sjukvården, som syftar till att förbättra vårdkvaliteten och bromsa bakterier från att utveckla resistens.

Listan innehåller 32 högprioriterade behov och förslag till studier inom olika områden, där ökad kunskap förväntas bidra till att dagens antibiotika används på ett så optimalt sätt som möjligt.

Läs mer om projektet och de nya förslagen.

Senast uppdaterad: 2023-03-03