DRIVE-AB policybrev om en europeisk incitamentsmodell för innovation och tillgång till antibiotika

2023-12-04

Akademiska medlemmar i fd. DRIVE-AB projekt har färdigställt ett policybrev som föreslår en ny mekanism för att stimulera både innovation och tillgång till antibiotika på europeisk nivå. Denna mekanism bygger på den svenska pilotmodellen och omfattar även generika antibiotika.

Länk till brevet: DRIVE-AB Policy Brief – A Pan-EU-EEA Pull Incentive for Antimicrobial Innovation and Access

Senast uppdaterad: 2023-03-03