Sammanfattning från PLATINEA:s workshop den 3:e maj 2023, Apotekarsocietetens lokaler i Stockholm

2023-06-26

Thomas och Enrico inledde dagen med att hälsa alla 40 deltagare välkomna!

Pontus Naucler presenterar AP5

Workshopens första del bestod av presentationer av arbetspaketens arbete under det senaste året och sikte framåt. 

Detta inleddes av en presentation av arbetspaket 5 (Analys av hälsodata; AI och algoritmer för datadriven precisionshälsa) som leds av Pontus Naucler. Där man bland annat är i full gång med projekt för att arbeta fram algoritmer för att bedriva dataregisterstudier i Region Västerbotten. Samt pågående projekt på akutmottagning där man med hjälp av AI försöker hitta patienter med lägre risk för allvarlig infektion, dvs som inte behöver antibiotika behandlas.

Sedan tog Enrico och Håkan över scenen och presenterade arbetspaket 4 (Ökad tillgänglighet av antibiotika; kartläggning av leveranskedjor och förslag på åtgärder) som presenterade senaste årets framsteg i att hitta nya sätt att värdera antibiotika, samt nätverksskapande med nordiska och europeiska initiativ för samarbete och koordination. Tillsammans med studenter som presenterade mycket intressanta Business case gällande två svårtillgängliga antibiotika (och hur man eventuellt skulle kunna göra dessa mer tillgängliga i Sverige).

Studenter presenterar sina "business cases"

Därefter var det dags för en bensträckare med fika i form av kaffe och matiga smörgåsar. 

Anne Bergman presenterar AP1

Efter fikat tog Anne Bergman och Charlotta Edlund (med via länk) vid och presenterade arbetspaket 1:s arbete (Inventering av behov; Kontinuerlig inventering av kunskapsluckor och medicinska behov). Bl.a. med framtagande av den numer vedertagna ”bristlistan” och en förnyad behovsinventering samt gemensam kartläggning över antibiotikabehov och tillgång i Norden, samt ”Öppet forum” – digitala diskussionsmöten kring relevanta teman som hålls 2–3 ggr per år (håll utkik i vår evenemangskalender!).

Därefter presenterade Thomas och Elisabet projekten inom arbetspaket 2 (Optimeringsstudier; generering av ny kunskap om hur antibiotika ska användas för ökad effekt/minskad risk för biverkningar) och 3 (Implementering; införande av nya arbetssätt inom sjukvården för rationell användning av antibiotika). Inom optimeringsstudier pågår bland annat ”Endokarditstudien” (klinisk koncentrationsstudie), samt en studie som studerar antibiotikas påverkan på tarmfloran. Implementeringsprojekt som pågår är bland annat ”Antibiotikaronder” samt ett projekt gällande förskrivning av antibiotika på barnkliniker som är i uppstartsfasen. 

Thomas Tängdén och Elisabet Nielsen presenterar AP2 och AP3

Efter arbetspaketens presentationer var det dags för en god salladslunch i mingelanda.

Efter lunch presenterade Eva Garmendia PLATINEA:s hemsida som fått sig ett ansiktslyft, och Therese Fagerqvist presenterade PLATINEA:s nya grafiska profil (delar av dessa finns för nedladdning här).

Therese Fagerqvist presenterar den nya grafiska profilen

Därefter skiftade vi fokus till PLATINEA:s vision och internationella initiativ inom AMR. Tillsammans hade vi givande gruppdiskussioner angående PLATINEA:s vision, förhållande till andra AMR initiativ, PLATINEA:s profil inom utbildning och forskning samt vad just PLATINEA bidrar med som är unikt. Det fick avsluta dagen tillsammans med tårtfika. 

PLATINEAs familj på slutet av dagen (med nya logon!)

Vi vill tacka samtliga deltagare som bidrog till en intressant och givande workshop, och vi ser fram emot nästa workshop som kommer att hållas i höst!

Senast uppdaterad: 2023-03-03