Nyheter från PLATINEA

Aktuella nyheter

Uppdaterad prioriteringslista för medicinskt viktiga antibiotika

2021-05-05

Folkhälsomyndigheten har i samverkan med PLATINEA, arbetspaket 1, uppdaterat prioriteringslistan för medicinskt viktiga antibiotika med risk för otillräcklig tillgänglighet. Sammanställningen och tabeller återfinns hos Folhälsomyndigheten.