Bakgrund

Idén till PLATINEA startade under en AIMday 2016. Under denna dag samlades organisationer, företag, myndigheter och forskare för att diskutera olika behovsdrivna frågeställningar. Frågor som diskuterades var möjligheten att stimulera vidareutveckling av befintliga antibiotika och hur man kan säkerställa tillgången av viktiga antibiotika. Det blev uppenbart att det saknas system och processer där behoven i vården tydligt kan identifieras och sedan kopplas till kompetenser och kunskaper inom akademi, klinik och industri för att tillhandahålla antibiotika som möter behoven. Ett initiativ till en ny plattform startades av Uppsala universitet som drivande aktör och neutral part, där företag, myndighet och vård kan samverka och diskutera antibiotikatillgänglighet. Snart därefter anslöt UU Innovation och bidrog med det praktiska kring samverkan samt medel till en förstudie. I förstudien knöts nya kontakter med lämpliga aktörer som blev en del av den nya plattformen.

2017 beviljades projektet finansiering från Vinnova inom Utmaningsdriven innovation (UDI) steg 1. Detta gav möjlighet att bygga upp plattformen med lämpliga aktörer och formulera syftet för PLATINEA. Under UDI steg 1 enades aktörerna om att gå vidare med fyra områden/arbetspaket (AP1, AP2, AP3 & AP4) för att tillsammans bidra till en förbättrad tillgänglighet och användning av existerande antibiotika i Sverige.

I december 2018 beviljades PLATINEA finansiering från Vinnova UDI steg 2 (2018-2020) och samverkansplattformen PLATINEA bestående av 15 aktörer från akademi, myndigheter, industri och vård var nu i full gång.

2021 beviljades PLATINEA finansiering från Vinnova genom deras medel för Innovationsmiljöer inom precisionshälsa. I dagsläget består vår samverkansplattform av 21 aktörer.

Kick-off PLATINEA 18 December 2018 i Apotekarsocietetens lokaler.

Senast uppdaterad: 2023-01-03