Arbetsmodell

PLATINEA är en multisektoriell samarbetsplattform bestående av fem arbetspaket (AP). Genom kontinuerlig behovsinventering och prioritering definierar AP1 vilka antibiotika som AP4 skall fokusera på samt föreslår optimeringsstudierna för AP2, vilket i sin tur definierar interventionerna som AP3 skall implementera. Förutom projektledning och administration, koordinerar AP5 de andra fyra arbetspaketen för att koppla ihop dem och driva det innovativa arbetssättet för urval, styrning och implementering av optimeringsprojekt framåt.

En beskrivning av arbetsmodellen kan ses här nedan: