Arbetsmodell

PLATINEA är en multisektoriell samarbetsplattform bestående av sex arbetspaket (AP). Genom kontinuerlig behovsinventering och prioritering definierar AP1 vilka antibiotika som AP4 skall fokusera på samt föreslår optimeringsstudierna för AP2, vilket i sin tur definierar interventionerna som AP3 skall implementera. AP5 utarbetar metoder (AI-baserade prediktionsalgoritmer) för att identifiera utsatta patienter med ökad risk för allvarliga infektioner bland annat. Förutom projektledning och administration, koordinerar AP6 de andra fem arbetspaketen för att koppla ihop dem och driva det innovativa arbetssättet för urval, styrning och implementering av optimeringsprojekt framåt.

En beskrivning av arbetsmodellen kan ses här nedan:

Senast uppdaterad: 2023-03-02