Öppet forum

  • Datum: –15.00
  • Plats: Digitalt via Teams, länk har skickats ut till inbjudna via e-post.
  • Föreläsare: Charlotta Edlund och Anders Ternhag
  • Arrangör: PLATINEA
  • Kontaktperson: Anne Bergman
  • Sammanträde

Presentation av Folkhälsomyndighetens regeringsrapport om buffertlager av vissa antibiotikaprodukter.

Senast uppdaterad: 2023-02-22