PLATINEA Workshop

  • Datum: –16.00
  • Plats: Delas endast inom PLATINEA medarbetare
  • Föreläsare: Arbetspaket ledare inom PLATINEA m.fl.
  • Arrangör: PLATINEA
  • Kontaktperson: Thomas Tängdén, Maria Persson
  • Workshop

PLATINEA håller i två workshops årligen, och nu är det dags för vårens! Vi ses och uppdaterar oss om de olika aktiviteterna inom arbetspaketen, och diskuterar kommunikation samt vägen framåt för PLATINEA.

Agenda har skickats ut via epost till alla inom PLATINEA.

Senast uppdaterad: 2023-02-22