"Bevara värdet av existerande antibiotika för kommande generationer"

PLATINEA - innovationsmiljö för ökad tillgänglighet och individanpassad användning av antibiotika.

PLATINEA

Allt fler bakterier blir resistenta mot olika sorters antibiotika och sjukvården behöver därför tillgång till flera olika preparat. PLATINEA (PLATtform för INnovation av Existerande Antibiotika) är en samverkansplattform som syftar till att optimera användning av befintliga antibiotika samt att öka tillgängligheten av viktiga antibiotika som riskerar att försvinna från Sverige. PLATINEA identifierar gapet mellan behov och tillgängliga antibiotika och erbjuder ett forum där relevanta aktörer kan mötas och jobba vidare mot det långsiktiga målet att optimera antibiotikaanvändning och därmed öka livslängden av befintlig antibiotika.

Om PLATINEA

Vi är flera organisationer som arbetar tillsammans för att bevara värdet av existerande antibiotika i kampen mot antibiotikaresistens. I denna video berättar vi mer om samverkansplattformen PLATINEA.

              

Material

  • 2022-10-23 Artikel av Enrico Baraldi och Sofia Wagrell om hur man kan göra policyanalyser av AMR problematiken med hjälp av vissa verktyg från management fältet. Läs artikeln här.

Ytterligare material

Tidigare publicerat material så som rapporter, artiklar, examensarbeten och nyhetsmaterial.

Senast uppdaterad: 2022-12-19