"Bevara värdet av existerande antibiotika för kommande generationer"

PLATINEA - samverkansplattform med syfte att förbättra tillgänglighet och användning av antibiotika. 

PLATINEA

Allt fler bakterier blir resistenta mot olika sorters antibiotika och sjukvården behöver därför tillgång till flera olika preparat. PLATINEA (PLATtform för INnovation av Existerande Antibiotika) är en samverkansplattform som syftar till att optimera användning av befintliga antibiotika samt att öka tillgängligheten av viktiga antibiotika som riskerar att försvinna från Sverige. PLATINEA identifierar gapet mellan behov och tillgängliga antibiotika och erbjuder ett forum där relevanta aktörer kan mötas och jobba vidare mot det långsiktiga målet att optimera antibiotikaanvändning och därmed öka livslängden av befintlig antibiotika.

Plattformen består av fem arbetspaket (AP). Läs mer om AP 1 - 4 nedan. AP5 har en projektledande funktion och koordinerar AP 1 - 4.

Material

  • 2020-09-21 Folkhälsomyndigheten hoppas kunna inspirera till studier inom prioriterade områden. Läs mer i artikeln: "Förslag på studier kan förbättra användningen av antibiotika", publicerades i Läkartidningen den 18 september 2020. Artikel. 

  • 2020-09-15 En europeisk fond för att stimulera antibiotikaforskning enligt Coronamodell var ett av många förslag som diskuterades på seminariet som arrangerades av Apotekarsocieteten och PLATINEA. Läs mer i artikeln "Covid-19-satsningar kan bli modell", publicerad i LäkemedelsVärlden den 15 september 2020. Artikel. 

  • 2020-05-08 P1/Sveriges radio rapporterar om "läkemedelsbrist i coronatider". I inslaget hör vi bl.a. Enrico Baraldi, projektledare PLATINEA, som ger sin syn på läget. Inslag.

  • 2020-03-23 Inspelning av frukostseminariet "Kampen mot antibiotikaresistens - därför blir det brist på antibiotika", arrangerat av Apotekarsocieteten och LäkemedelsVärlden den 10 mars 2020. PLATINEA redovisar riskfaktorer och möjliga lösningar. Länk till inspelning.

  • 2020-03-12 Folkhälsomyndigheten har i samverkan med PLATINEA inventerat vilka kunskapsluckor och behov av vetenskapliga studier som finns inom området antibiotikaanvändning. Länk till sammanställd lista.

Ytterligare material

Tidigare publicerat material så som rapporter, artiklar, examensarbeten och nyhetsmaterial.